www.hobbydraaiorgel.nl

Zelf draaiorgelboeken of rollen maken

De meeste mensen die zelf een draaiorgeltje bouwen hebben vaak twee rechter handen. Ze weten met gereedschap 
om te gaan en hebben voldoende technisch inzicht om zo'n uit de kluiten gewassen speeldoos te bouwen. 
Een tweede vaardigheid die men als orgelbouwer moet hebben is het maken van de gegevensdrager voor de muziek. 
Vaak wordt daar erg tegenop gekeken omdat dat werk erg tijdrovend is en omdat men een behoorlijke
muziake kennis moet hebben voor het maken van papierrollen.
Gelukkig valt dit allemaal nogal mee. Uitgaande dat men in het bezit is van een computer 
(anders zou je dit niet kunnen lezen) valt er op dit gebied nogal wat te automatiseren en te vereenvoudigen.
Zoals reeds in het hoofdstuk "Wat is MIDI" besproken, gebruiken we midi bestanden om boeken of rollen te maken.
Met behulp van het programma midiboek van Piet Paardekam (zie links) wordt een midi vertaald naar een sjabloon
voor boekkarton of papierrol, welke via de printer wordt. Men kan als papierrol ook de vellen papier gebruiken
die uit de printer komen, mits de vellen netjes verlijmd worden.

Voor het kappen van de boeken/rollen moet men rekening houden met de fysieke eigenschappen van het muziekinstrument.
Zo moet bij een boekkarton de minimale afstand tussen twee opeenvolgende gaatjes van een zelfde toets twee millimeter
zijn, zodat er voldoende karton staat om de toets naar beneden te drukken. De minimale gatopening moet dermate
zijn, dat de toets er volledig in kan vallen, zodat er een toon gespeeld kan worden.

Bij een papierrol moeten tussen twee opeenvolgende noten van eenzelfde positie (toets) minimaal 1,5 keer het gat-
opening van de commandoblok gehanteerd worden, zodat het membraan de kans krijgt om te sluiten. Bij lange noten 
kan men beter de gaten niet aaneensluitend maken maar tussen de gaten in 1,5 - 2 millimeter papier laten staan,
zodat de papierstrook stabiel blijft. Door die afstand zal er altijd lucht kunnen doorstromen en de orgel zal
een konstante toon laten horen.

Onderstaand een eenvoudige kapmachine: een 3mm stift welke bewogen wordt door een electromagneet, die door een voetpedaal 
aangestuurd wordt.Wordt vervolgd.....