www.hobbydraaiorgel.nl

Midiboek11 voor Windows.

Reeds vele jaren hebben zowel hobbyisten als de professionele wereld gebruik gemaakt van Midiboek, een programma waarmee een sjabloon kan worden afgedrukt voor het maken van een orgelboek of muziekrol. Oorspronkelijk geschreven in Quick Basic voor DOS en later geschikt gemaakt voor Windows. Windows stond niet stil en Midiboek heeft al diverse versies overleefd. Echter dit kon niet eeuwig zo doorgaan. De ontwikkelomgeving stamt nog uit de Windows 98 periode en het is een kwestie van tijd totdat Microsoft software gemaakt met deze tool niet meer ondersteunt. Piet Paardekam heeft aan mij gevraagd om Midiboek met de tijd mee te laten gaan en dat betekende dat de broncode op diverse plaatsen aangepast moest worden. Ook werd het vanwege bovenstaande reden noodzakelijk om bepaalde functionaliteiten te verwijderen. Om de toekomstige groei van Midiboek aan te kunnen, zijn de instellingen verhuisd naar afzonderlijke schermen en zie hier het resultaat:Op het eerste gezicht heeft Midiboek11 zijn basisfuncties behouden: Het selecteren van een midifile, het selecteren van het bijbehorend gamma, de vertaalslag en tenslotte het afdrukken inclusief een afdrukvoorbeeld. Voor de volgorde van te nemen stappen zijn deze voorzien van het cijfer 1 t/m 4. Alle overige zaken zitten nu in afzonderlijke schermen in de menubalk.

Uitbreidingen:
- Aanmaken Gcode bestand, welke een standaard is voor computergestuurde machines.
- Aanmaken DXF bestand. Voor het aansturen van plotters en snijmachines.
- Aanmaken PRA bestand. Speciale format van muziek voor draaiorgels. - Overzicht midi bestanden. Hierin wordt een overzicht gemaakt met gedetaillerde
info over uw midi bestanden zoals format, tijdsduur, lengte in mm, copyright etc.
- Tool om midifiles van format1 naar format0 om te zetten. Handig voor gebruikers van midiplayers.


Systeemvereisten:
Alhoewel Midiboek11 eerst alleen voor Windows11 werd ontwikkeld, is besloten om het programma ook nog geschikt te maken voor Windows XP en alle tussenliggende versies. Wel dient .NET 2.0 of recenter en Adobe Reader op de computer aanwezig te zijn. Controleer hiervoor de geïnstalleerde programma's in het configuratiescherm.

Downloaden van Midiboek10:
De download link kan via onderstaand email adres aangevraagd worden:
Midiboek11
Vermeld in uw email dat u de link van Midiboek11 wilt ontvangen. Let op: uw email adres wordt bewaard om u in de toekomst te kunnen informeren over eventuele uitbreidingen van Midiboek11.Gammas voor Midiboek11 kunnen hier gedownload worden.